Hevesaranyos látkép

A községben mindössze 9 utcát alakítottak ki. Az úthálózat 90 %-a burkolt (portala­nított); telefonnal a lakások háromnegyede van ellátva.

A lakások száma 258 db, a vezetékes vízellátás és csatornázottság közel 100%-os. A gázellátottság aránya 51 %.

Internet hozzáférési lehetőség van.

A kereske­delmi ellátottság átlagos, helyben az alap­vető élelmiszerek, napi cikkek megvásá­rolhatók.

Munkalehetőség, munkanélküliség:

Munkanélküliség aránya az országos átlagot meghaladja, a foglalkoztatottak 80 %-a Eger városba, és a környező településekre ingázik.

Az 1945-ben alakult termelő­szövetkezet megszűnése után többen váltak munkanélkülivé, egyesek kárpótlás út­ján vásároltak földterületet és erdőt. Sokan egyénileg gazdálkodnak, háztáji gazdasá­got tartanak. Megalakultak az erdőbirto­kosságok.

Helyben néhány egyéni vállalkozónál, az Erdészetnél, az önkormányzati intézményeknél adódik munkalehetőség. A lakosság fő megélhetési forrása a szántóföldi növénytermesztés, állattenyésztés és erdőgazdálkodás. Nagyvadas terület, jelentős a vadászati tevékenység, helyi központú vadásztársasággal.

Vallás:
A község teljes mértékben római katoli­kus vallású.