HEVESARANYOS (1903-IG ARANYOS)

Templom látképA település nevét 1295-ben említették először terra Anaras névalakban. 1479-ben már az egri káptalan birtoka volt, s ez a birtokjog 1945-ig fennállott. 1658 körül a helybeli jobbágyok szűkös határuk kiegészítése céljából bérbe vették a Bükkszenterzsébethez tartozó Pósváralja puszta határát Gagybátori László földbirtokostól. 1689­-ben a lakók súlyos fuvarterhekre kötelez­tettek, s ezért a szolgabírótól való félel­mükben elhagyták a falut és a környékbe­li erdőkbe menekültek, azonban rövidesen újra benépesült a település. 1696-ban 6 jobbágy lakott a faluban. 1707-ben Rétety Ferenc egri várparancs­nok foglalta el Pósváralját az aranyosiak­tól, akiknek panaszára Rákóczi fejedelem eltiltotta Réteyt a birtokháborítástól.

A községhez tartozó Butaj-puszta neve 1295-ben fordult elő terra Buthey alakban. Lakóinak száma 1786-ban 419, 1860-ban 680 fő. 1945 után a falu főleg kelet felé, Butaj irányába terjeszkedett.

1950. október 22-én önálló tanácsot választottak Hevesaranyoson. A pétervásárai járáshoz tartozott, melynek megszűnésével 1966-ban az egri járáshoz csatolták. 1972­ben Bátor Községi Közös Tanács néven és székhellyel Bátor és Hevesaranyos társközségek lettek. 1984. január 1-jétől társközségével Eger városkörnyéki községe. Az 1990-es választások után a község ismét önálló lett. Az 1994. évi választáson független polgármestert választottak a 7 tagú független testület élére. 1998-tól 3 fős Cigány Kisebbségi Önkormányzat működik.