TÁJÉKOZTATÓ a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról